<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Search in Videos, Members, Events, Audio Files, Photos and Blogs Ricerca

Has"Emmanuel" joined the prayer Walking with God of hans2


hans2

Welcom on my Cross tv page Has Emmanuel! May the Lord Jesus bless you on your pad with Him!


Has"Emmanuel" joined the prayer Christ is in us of vava


Has"Emmanuel" ha aggiunto la nuova galleria


david71

感谢上帝。

Has"Emmanuel" joined the prayer Peace / Paix of TOPHILO


Has"Emmanuel"

Փաստեր, որոնց պետք է հավատալ: Պատվիրաններ,որոնց պետք է հնազանդվել: Խոստւմներ, որոնցով կարող ենք զմայվել:


Has"Emmanuel"

Նա չի թողնի, քանզի Նա Աստվատ է, Նա չի թողնի,քանզի Իր Խոսքով է երդվել, Նա չի թողնի, Նա քո ներսն է տեսնում, Նա չի թողնի, այլ կընդառաջի քեզ:


Pagina di 5

Visitatori della mia pagina


LeighPJoyce LeighPJoyce
127 giorni fa
ColbyCaruso ColbyCaruso
155 giorni fa
graceheart graceheart
166 giorni fa
LiliaPWilson LiliaPWilson
176 giorni fa
SuziFeldman SuziFeldman
197 giorni fa
jasonwallace jasonwallace
200 giorni fa
SaraStegall SaraStegall
208 giorni fa
hurst family hurst family
208 giorni fa
Non registrare le mie visite (cambia)

Pagina di 6