<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Search in Videos, Members, Events, Audio Files, Photos and Blogs Ricerca

Profetische Evangelisatie|Netherlands

Meer informatie: www.voordewind.eu


La mia preghiera

LATEN WIJ BIDDEN De Bijbel zegt:” Laten wij (jij en ik!) daarom met vrijmoedigheid toegaan (door genade mogen wij in de wonderbare Naam van Jezus Christus tot de Levende God komen!) |Continua

Prega anche tu

Annunci della comunità

Pagina di 1
1 - 1 di 1 Temi

Categorie > Chiesa: Attività esterne > Boodschappen >

Profetische Evangelisatie

Profetische Evangelisatie (1874 giorni fa ) (0)

Leven in gehoorzaamheid

Column door: Sieberen Voordewind
27/01/2016

In de Bijbel lezen we dat Samuël eens gezegd heeft: "...Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers..." (1 Samuël 15:22,NBG 1951). Met andere woorden: gehoorzaamheid aan de Levende God is beter dan Hem een offer brengen. O, vele mensen zingen uit volle borst lied 273 uit Opwekking: "Lofoffers brengen wij aan u" maar niet iedereen is gehoorzaam aan God. Sommigen zingen met tranen in hun ogen een lied mee dat gaat over toewijding maar als ze de deur uit zijn is daar weinig of niets meer van te merken. De basis van gehoorzaamheid is niet het gevoel maar een bewuste keuze. Jezus Christus heeft eens gezegd: "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid."
(Mattheus 7:21-23). Mensen kunnen nog zoveel doen in de Naam van Jezus Christus maar GEHOORZAAMHEID aan God is nummer één. En het eerste en tweede gebod is volgens Jezus Christus: "Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten." (Mattheüs 22:37-40). Leef vanuit Gods liefde in gehoorzaamheid aan God.